Leczenie ran przewlekłych

Co nazywamy raną przewlekłą?

Każda rana, która nie wykazuje cech gojenia samoistnego lub też w przypadku której proces gojenia nie zakończy się na przestrzeni 8 tygodni

Epidemiologia

Szacuje się, że rany przewlekłe występują u niemal 15% populacji w podeszłym wieku. W Polsce liczbę pacjentów z niegojącymi się ranami szacuje się na 500 tysięcy.

Lokalizacja

Najczęściej rany przewlekłe występują w obrębie kończyn dolnych. Przyczyny takiej lokalizacji to choroby naczyniowo-niedokrwienne, przeciążenia wynikające z funkcji podporowej, duże ryzyko urazu.

Odleżyny to druga grupa niegojących się ran

Przyczyny: porażenie, długotrwałe unieruchomienie.

Podział ran przewlekłych:

  • owrzodzenia żylne
  • owrzodenia tętnicze
  • owrzodzenia mieszane
  • zespół stopy cukrzycowej
  • odleżyny
  • oparzenia
  • owrzodzenia o innej etiologii (np.: nowotworowe, okołostomijne i inne).

Niezależnie od pochodzenia istnieją różne czynniki sprzyjające rozwojowi zakażenia ran.

Jak się goją rany przewlekłe?

Wszystkie rany przewlekłe goją się przez ziarninowanie, wymaga to dużo czasu, można wydzielić 3 fazy gojenia takich ran:

  1. Oczyszczanie ( zapalenie i wysięk)
  2. Regeneracja (ziarninowanie i naskórkowanie)
  3. Przebudowa (inaczej dojrzewanie lub remodeling)

Często dochodzi do zablokowania w jednej z faz, najczęściej w 1.

Opierając się na współczesnej koncepcji leczenia niegojących się (przewlekłych) ran ja stosuję w swoim gabinecie nowoczesne materiały opatrunkowe, indywidualnie podchodząc do każdego pacjenta. Dobre efekty regeneracyjne obserwuję podczas stosowania osocza bogatopłytkowego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *