Leczenie ran przewlekłych

Co nazywamy raną przewlekłą?

Każda rana, która nie wykazuje cech gojenia samoistnego lub też w przypadku której proces gojenia nie zakończy się na przestrzeni 8 tygodni

Epidemiologia

Szacuje się, że rany przewlekłe występują u niemal 15% populacji w podeszłym wieku. W Polsce liczbę pacjentów z niegojącymi się ranami szacuje się na 500 tysięcy.

Lokalizacja

Najczęściej rany przewlekłe występują w obrębie kończyn dolnych. Przyczyny takiej lokalizacji to choroby naczyniowo-niedokrwienne, przeciążenia wynikające z funkcji podporowej, duże ryzyko urazu.

Odleżyny to druga grupa niegojących się ran

Przyczyny: porażenie, długotrwałe unieruchomienie.

Podział ran przewlekłych:

  • owrzodzenia żylne
  • owrzodenia tętnicze
  • owrzodzenia mieszane
  • zespół stopy cukrzycowej
  • odleżyny
  • oparzenia
  • owrzodzenia o innej etiologii (np.: nowotworowe, okołostomijne i inne).

Niezależnie od pochodzenia istnieją różne czynniki sprzyjające rozwojowi zakażenia ran.

Jak się goją rany przewlekłe?

Wszystkie rany przewlekłe goją się przez ziarninowanie, wymaga to dużo czasu, można wydzielić 3 fazy gojenia takich ran:

  1. Oczyszczanie ( zapalenie i wysięk)
  2. Regeneracja (ziarninowanie i naskórkowanie)
  3. Przebudowa (inaczej dojrzewanie lub remodeling)

Często dochodzi do zablokowania w jednej z faz, najczęściej w 1.

Opierając się na współczesnej koncepcji leczenia niegojących się (przewlekłych) ran ja stosuję w swoim gabinecie nowoczesne materiały opatrunkowe, indywidualnie podchodząc do każdego pacjenta. Dobre efekty regeneracyjne obserwuję podczas stosowania osocza bogatopłytkowego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *